Inzet OSAsense - Huisartsencentrum Dokkum

Huisartsencentrum Dokkum biedt nu diagnostiek voor Obstructief Slaapapneu Syndroom (OSAS) aan met behulp van OSAsense. Deze dienst omvat een gevalideerde online vragenlijst en een nachtelijke saturatiemeting met een speciale horlogevormige saturatiemeter.

Het OSAsense-algoritme detecteert slaapapneu met hoge gevoeligheid (~100%) en specificiteit (>70%). Door OSAsense te gebruiken voordat patiënten naar een slaapcentrum worden verwezen, kunnen onnodige en dure onderzoeken bij patiënten met een laag risico worden vermeden, terwijl patiënten met een aanzienlijk risico snel en effectief kunnen worden doorverwezen voor diagnose en behandeling. Als u symptomen ervaart zoals snurken met ademstops, is het raadzaam een afspraak te maken met uw huisarts.

Lees hier meer over OSAsense in het artikel geschreven door het Huisartsencentrum Dokkum.