OSAsense

OSAsense Diensten

Beschikbaar voor zorgorganisaties maar ook voor bedrijfs- en verzekeringsartsen

Toepassingsmogelijkheden

Preventieve screening

OSAsense kan ingezet worden door medische professionals en organisaties (o.a. voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen) die een preventieve slaapapneu screening willen uitvoeren in hoog-risico-populaties. Preventieve OSAS-screening kan onomkeerbare OSAS-gerelateerde comorbiditeiten helpen voorkomen.

Case finding

OSAsense kan worden ingezet als case finding tool in patiëntenpopulaties die onder behandeling zijn voor een aandoening met een hoog risico op slaapapneu of slaapapneu-gerelateerde comorbiditeit.

Behandeleffecten meten

OSAsense biedt een goedkopere, snellere en patiëntvriendelijker alternatief om het effect van een apneubehandeling te meten.

OSAsense in de praktijk

Huisartsen

Huisartsen zetten OSAsense in als laagdrempelig screeningsinstrument wanneer er verdenking bestaat op slaapapneu. Met OSAsense verminderen huisartsen het aantal patiënten dat onnodig een kostbaar slaaponderzoek ondergaat en biedt het kansen voor de groep mensen die al jarenlang te maken hebben met slaapapneu gerelateerde klachten.

Momenteel wordt OSAsense in Nederland in verschillende regio's ingezet als screeningsinstrument binnen de eerstelijnszorg. Zorgverzekeraars vergoeden het gebruik van OSAsense in deze setting.

Dankzij de inzet van OSAsense verkorten de wachttijden bij slaapcentra. De vrijgekomen capaciteit kan effectiever worden ingezet voor diagnostiek en behandeling.

Hartpoli binnen de ziekenhuizen

In de richtlijn Atriumfibrilleren (AF) van de NHG staat dat er onderzoek gedaan moet worden naar beïnvloedbare risicofactoren van AF, waaronder slaapapneu. De OSAsense biedt hiervoor een mooie laagdrempelige oplossing. In het Tergooi ziekenhuis passen ze de screening al met succes toe, zie artikel: "Zoektocht naar verbeterde screening op obstructief slaapapneu bij atriumfibrilleren".

Arboartsen

Arboartsen gebruiken OSAsense om werknemers snel en laagdrempelig te screenen op slaapapneu. Hierdoor vindt er snellere diagnostiek plaats, waardoor werknemers sneller de juiste behandeling kunnen ontvangen. Dit bevordert niet alleen het herstelproces, maar stelt werknemers ook in staat om snel en effectief weer aan het werk te gaan.

Benieuwd naar de inzet van OSAsense in uw regio? Klik hier

OSA zorgpad met OSAsense

Mogelijke ketenintegratie met OSAsense

 1. • Voorselectie in de eerste lijn;
 2. • Bij hoge verdenking op slaapapneu of een andere slaapstoornis verwijzing naar het slaapcentrum;
 3. • Specialist kan op basis van de intake met de patient en de aangeleverde OSAsense data besluiten niet te behandelen, direct te behandelen of nadere diagnostiek in te zetten.

De OSAsense screening

Nachtelijke saturatiemeting aan huis

Deze meting wordt bij de patiënt thuis verricht en heeft als belangrijkste doel om nachtelijke dips in zuurstofsaturatie te kwantificeren. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de zogeheten zuurstof desaturatie index (oxygen desaturation index, ook wel ‘ODI’).

Vragenlijst

Deze heeft verschillende doelen, waaronder het inschatten van de kans op slaapapneu, het (semi-kwantitatief) objectiveren van de ernst van de klachten en het verkrijgen van aanwijzingen voor eventuele alternatieve als verklaring voor de klachten.

Het advies

Na het voltooien van de vragenlijst en een volledige nachtelijke pulse-oximetrie wordt er een advies/uitslag gegenereerd.

Specificaties

Over OSAsense

De OSAsense-dienst bestaat uit een gevalideerde online vragenlijst en een nachtelijke saturatiemeting, ook wel pulsoximetrie genoemd. De gebruikte saturatiemeter heeft de vorm van een horloge en meet het percentage zuurstof in het bloed tijdens het slapen. Op basis van de vragenlijst en de saturatiemeting is het OSAsense-algoritme in staat om slaapapneu te detecteren met een sensitiviteit en specificiteit van respectievelijk ~100% en >70%. Wanneer huisartsen OSAsense gebruiken vóórdat zij patiënten doorverwijzen naar een slaapcentrum heeft dat twee voordelen:

 • Patiënten met een laag risico op slaapapneu hoeven niet onnodig een duur en tijdrovend onderzoek te doorlopen.
 • Patiënten met een significant risico kunnen snel en effectief worden doorverwezen naar een slaapcentrum voor diagnose en behandeling.

Klinische validatie

In december 2015 vroegen we een validatiestudie aan om het OSAsense-algoritme prospectief te valideren bij circa 150 patiënten. De studie werd goedgekeurd door de lokale Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) en geregistreerd in het Nederlandse Trial-Register (NL5013/NTR5786). Om de studie te bekostigen ontvingen we van zorgverzekeraar Menzis een financiële ondersteuning in het kader van de Pioneers in Healthcare Voucher (PIHC). Het initiële OSAsense-algoritme is ontwikkeld in samenwerking met het slaapcentrum van het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede op basis van data van meer dan 3.500 patiënten.

Technologie

Platform

Het OSAsense-platform is ontwikkeld als een state-of-the-art cloud platform. De ontwikkeling van het online platform hebben we vormgegeven aan de hand van strikte richtlijnen met betrekking tot beveiliging en privacy.

 • Privacy: Het informatiebeveiligingsmanagementsysteem van OSAsense B.V. is ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd.
 • Compliance: Het OSAsense platform maakt gebruik van medische hulpmiddelen. De hardware is gecertificeerd als een klasse 2b medisch hulpmiddel en het OSAsense algoritme is een klasse I medisch hulpmiddel.

Algoritme

De verzamelde gegevens van de nachtelijke saturatiemeting worden via een beveiligde verbinding verzonden naar het OSAsense-platform. OSAsense maakt gebruik van een speciaal algoritme dat saturatie- en acceleratiedata interpreteert en beoordeelt.

 • Ruwe data: Het OSAsense-algoritme verwerkt zowel traditionele 10Hz-saturatiedata als ruwe plethysmografie- en versnellingsdata voor hogere resolutie en informatiedichtheid.
 • Kunstmatige intelligentie (AI): OSAsense gebruikt machine learning-technieken om steeds nauwkeurigere voorspellingen te kunnen doen. Daarnaast maken onze AI-tools het mogelijk om in de hoogfrequente data feature-herkenning toe te passen waarmee verschillende vitale parameters kunnen worden geanalyseerd en geëvalueerd.

Saturatiemeter

De OSAsense-S18 saturatiemeter is specifiek ontworpen voor de OSAsense-dienst. De meter is uniek door de wijze waarop het de gemeten data opslaat. Hierdoor is het mogelijk om op slaapapneu te screenen met hoge nauwkeurigheid en ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor onderzoek en diagnostiek.

 • OSAsense gecertificeerd: De OSAsense-dienst kan enkel worden gebruikt met door OSAsense goedgekeurde saturatiemeters. Momenteel zijn twee commercieel beschikbare meters goedgekeurd: de OSAsense S18 Pulse-oximeter en de Nonin WristOx 3150.
 • Ruwe data: Het OSAsense-algoritme verwerkt ruwe hoogfrequente plethysmografie- en versnellingsdata waarmee onder andere uitspraak gedaan kan worden over desaturaties, hartfrequentie, beweging, hartslagvariabiliteit, bloeddruk en slaap-waak.

Dit weten we over mensen met slaapapneu:

Herkent zich niet in de symptomen
Diagnose pas na 4 jaar
Diagnose pas na 8 jaar