Nieuws

Ons Nieuws

04/12/2023

Opnieuw gecertificeerd voor ISO 27001 en NEN7510! Toewijding aan Gegevensbeveiliging en Kwaliteit in de Zorg

OSAsense, u heeft opnieuw de certificeringen ISO 27001 en NEN7510 behaald, waarmee het engagement voor hoogwaardige gegevensbeveiliging en kwaliteitsnormen in de zorgsector wordt bevestigd.

De ISO 27001-certificering getuigt van onze robuuste informatiebeveiligingssystemen, terwijl de NEN7510-certificering specifiek gericht is op de zorgsector, waarbij we voldoen aan de hoogste normen voor informatiebeveiliging en kwaliteitsmanagement.

Deze hernieuwde certificeringen weerspiegelen OSAsense's voortdurende inzet om gezondheidsgegevens te beschermen en de hoogste normen te handhaven bij het leveren van onze diensten. We zijn trots op deze prestatie en blijven streven naar uitstekende gegevensbeveiliging en zorgkwaliteit.

Blijf op de hoogte van onze voortdurende inspanningen om uw gezondheid en welzijn te waarborgen. Bij OSAsense zetten we ons in voor veiligheid, kwaliteit en de beste zorg voor u.

16/11/2023

Winnaar Zorginnovator of the year 2023

In een competitie met stevige concurrentie heeft onze eigen medisch directeur Dr. Rick Pleijhuis de titel "Zorginnovator van het Jaar 2023" veroverd tijdens het Mobile Healthcare Congres, met bijna de helft van de stemmen. De prijs is toegekend voor onder andere zijn laagdrempelige en effectieve aanpak van het meten van slaapapneu met behulp van enkel een horloge en vingersensor.

Deze innovatie is gebaseerd op een slim horloge met een speciale sensor die om de vinger wordt gedragen tijdens het slapen. Dit maakt het voor mogelijke slaapapneupatiënten gemakkelijker om comfortabel te slapen terwijl het horloge belangrijke gegevens verzamelt.

Wat OSAsense's oplossing onderscheidt, is de praktische bruikbaarheid. De verzamelde gegevens worden gebruikt om gedetailleerde rapporten te genereren, waardoor huisartsen snel en effectief kunnen reageren. Of het nu gaat om doorverwijzing naar een slaapcentrum of het uitsluiten van slaapapneu, Dr. Rick Pleijhuis's innovatie biedt een nuttige tool voor de medische praktijk.

Met het binnenhalen van deze prijs onderstreept het de waarde van Dr. Rick Pleijhuis's bijdrage aan het verbeteren van de zorg. We feliciteren hem met deze welverdiende erkenning en kijken uit naar de verdere impact van deze praktische oplossing in de gezondheidszorg.

26/06/2023

OSAsense heeft de handen ineengeslagen met Medrie!

Vanaf juli 2023 kunnen huisartspraktijken aangesloten bij Medrie, regio-organisatie voor huisartsen in de regio’s Flevoland, Hardenberg en Zwolle, ook starten met het in gebruik nemen van de OSAsense.

OSAsense heeft de handen ineengeslagen met Medrie. Samen zetten we een belangrijke stap voorwaarts door gezamenlijk een geavanceerde screening op slaapapneu aan te bieden.

Deze strategische samenwerking combineert de expertise van OSAsense met het uitgebreide netwerk van Medrie in de genoemde regio's. Vanaf juli 2023 krijgen huisartspraktijken die zijn aangesloten bij Medrie de mogelijkheid om deze innovatieve screening in te zetten, waarmee de toegankelijkheid van deze belangrijke dienstverlening aanzienlijk wordt vergroot.

Dit initiatief is niet alleen gericht op het detecteren van slaapapneu op een vroeg stadium, maar ook op het bieden van praktische oplossingen. Huisartspraktijken zullen profiteren van de implementatie van de OSAsense-technologie, waardoor de diagnostische mogelijkheden worden versterkt en een verbeterde zorgervaring voor patiënten wordt gegarandeerd.

De gezamenlijke inzet van OSAsense en Medrie is een duidelijke manifestatie van onze gedeelde missie om hoogwaardige zorg en innovatieve oplossingen te bieden aan de gemeenschappen die we bedienen. Wij kijken ernaar uit om samen te werken aan een gezondere toekomst, waarbij preventie en toegankelijkheid centraal staan.

Blijf op de hoogte van onze gezamenlijke inspanningen en ontdek hoe OSAsense en Medrie samenwerken om de gezondheid en het welzijn van onze gemeenschappen te bevorderen.

18/02/2022

Zoektocht naar verbeterde screening op obstructief slaapapneu bij atriumfibrilleren

Dit onderzoek richt zich op het verbeteren van de screening op obstructief slaapapneu (OSA) bij atriumfibrilleren (AF), vanwege het onder gediagnosticeerde karakter van OSA ondanks sterke associaties. AF is de meest voorkomende hartritmestoornis wereldwijd en veroorzaakt ernstige complicaties. Het doel is een innovatieve methode te vinden voor effectievere OSA-identificatie bij AF-patiënten.

In Nederland waren er in 2019 362.700 mensen met AF, met jaarlijkse toenames. Effectieve AF-behandeling vereist identificatie van risicofactoren, waaronder OSA. Onbehandeld OSA voorspelt het falen van AF-behandeling.

De huidige OSA-screeningsmethoden, zoals vragenlijsten, blijken ontoereikend volgens een probleemanalyse. Een literatuurstudie en interviews met experts tonen de OSAsense, een pulsoximetrie-methode, aan als veelbelovende innovatie. Een implementatiepilot toonde de kosteneffectiviteit en patiëntvriendelijkheid van OSAsense, met minder onnodige verwijzingen naar slaappoli's.

Experts en patiënten beschouwen OSAsense als de beste innovatie voor OSA-screening bij AF-patiënten. Verdere implementatie wordt ondersteund, met benadrukking van geïntegreerde follow-up en coördinatie door verpleegkundig specialisten op poliklinieken voor AF en slaapstoornissen. OSAsense biedt een veilige, kosteneffectieve en patiëntvriendelijke aanpak, met mogelijkheden voor nationale uitbreiding naar andere zorgpaden en AF-poli's.

Klik hier voor het hele artikel

03/02/2020

OSAsense bij eHealth in MST

Wij stonden 30 januari op de E-health en innovatiemarkt van het MST!

Tijdens de E-health en innovatiemarkt op 30 januari konden bezoekers en medewerkers kennis maken met technologische innovaties in MST.
Tijdens de markt werden diverse onderzoeken getoond en was er de mogelijkheid vragen te stellen aan de onderzoekers.
Ook wij waren tijdens deze markt aanwezig om vragen over OSAsense en onze diensten te beantwoorden.

Bekijk hier een terugblik van de E-healthmarkt in het MST.

30/08/2018

OSAsense: een nieuw initiatief in de strijd tegen slaapapneu

Twentse huisartsen willen met de nieuwe onderzoeksmethode OSAsense makkelijker en goedkoper vaststellen of iemand lijdt aan slaapapneu. Volgens onderzoek lopen er in Nederland nog 300.000 mensen rond met de aandoening zonder dat zij het weten.

Bij obstructief slaapapneu valt de tong ’s nachts achter in de keel waardoor de luchtpijp dicht wordt gedrukt. Dit veroorzaakt een dip in het zuurstofgehalte. Om dit op te lossen worden de hersenen actief. Het gevolg hiervan is dat je niet in een diepe slaap komt en mensen overdag vaak vermoeid of heel slaperig zijn.

De OSAsense is een horloge met een wegwerpsensor die het zuurstofgehalte in het bloed meet. Als dat gehalte 5 keer per uur of vaker dipt in een nacht, duidt dat op slaapapneu. Zodra een arts vermoedt dat een patiënt slaapapneu heeft, koppelt hij het horloge aan de computer en vult hij een aantal gegevens van de patiënt in. De patiënt neemt het horloge mee naar huis, gaat er een nachtje mee slapen en levert hem de volgende dag weer bij de arts in. Vervolgens krijgt de arts een uitgebreide analyse gebaseerd op basis van de vragenlijst en de nachtelijke metingen. Binnen een paar minuten kan hij bepalen of iemand een hoge kans op slaapapneu heeft.

Huisarts Veldhuis is blij met de Osasense. Huisartsenpraktijk Heikens in Almelo, waar Veldhuis werkt, gebruikt net als 60 andere Twentse huisartsen die methode nu een paar maanden. Hij geeft aan dat het een heel laagdrempelig onderzoek is. Het is snel en goedkoop en het kost ongeveer 140 euro. Dit betekent dat men eerder tot onderzoek over gaat.

https://www.tubantia.nl/regio/twentse-methode-moet-patient-met-slaapapneu-helpen~a5d2464c/

25/08/2018

OSAsense continu monitoring

Gebruik van hoog-resolutie pulse-oximetrie om klinische achteruitgang tijdens sepsis tijdig te detecteren

Sinds kort is de sepsisonderzoeksgroep in Groningen bezig met een onderzoek om te testen of tekenen van klinische achteruitgang bij patiënten met een (ernstige) infectie sneller gesignaleerd zouden kunnen worden door middel van een ‘wearable’. Het idee is gebaseerd op het huidige lopende onderzoek onder leiding van Jan ter Maaten, getiteld “SepsiVit”. In dit onderzoek worden vitale parameters continu gemeten. Door het beloop van vitale parameters te analyseren, in plaats van te kijken naar puntmetingen, kan een verslechterende klinische conditie eerder gedetecteerd worden (Quinten, Scand J Trauma Resusc Emerg Med, 2018).

Een nadeel van het continu meten van vitale parameters is echter dat het de mobiliteit van de patiënt beperkt, doordat deze 24 uur per dag verbonden is met een bed-side monitor. In het huidige onderzoek test men of de “OSAsense S18”, een horloge ontwikkeld voor ambulante diagnostiek van slaapapneu door middel van hoog-resolutie (50Hz) continue pulse-oximetrie in de eerste-lijn, deze functie van de monitor over zou kunnen nemen.

In samenwerking met de opleiding Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente wordt de ruwe data verkregen middels het horloge geanalyseerd met als doel een algoritme te ontwikkelen wat in staat is een verslechterende klinische conditie vroegtijdig te detecteren. Het onderzoeksteam, wat verder bestaat uit Tycho Olgers, Jack Ligtenberg, Vincent Quinten en Hjalmar Bouma in samenwerking met DiagnOSAS B.V., heeft als doel een draagbaar apparaat te ontwikkelen om vroegtijdig klinische achteruitgang te detecteren bij patiënten met een (ernstige) infectie. Bevindingen van dit onderzoek zijn mogelijk ook relevant voor klinische patiënten zonder infecties, of voor patiënten die, al dan niet met ziekenhuiszorg, naar huis ontslagen worden en waarbij extra monitoring gewenst is.

https://www.acuteinternisten.nl/osasense-continu-monitoring/

01/06/2018

OSAsense werkt samen met THOON & FEA

Sinds 1 mei 2018 hebben OSAsense en THOON & FEA, de regio-organisaties voor huisartsen in de regio's Enschede, Hengelo, Almelo, de handen ineen gelagen. Door deze samenwerking kunnen alle aangesloten huisartsen hun patiënten screenen op slaapapneu. Dit zonder extra kosten voor de patiënt.

Deze unieke samenwerking combineert de expertise van OSAsense met het uitgebreide netwerk van THOON/FEA in de genoemde regio's. Sinds 1 mei 2018 krijgen huisartspraktijken die zijn aangesloten bij THOON/FEA de mogelijkheid om gebruik te maken van de OSAsense, waardoor de toegankelijkheid van essentiële zorg aanzienlijk wordt vergroot.

Deze gezamenlijke inzet is niet alleen gericht op het vroegtijdig detecteren van slaapapneu, maar ook op het bieden van praktische oplossingen voor huisartspraktijken. De bundeling van krachten tussen OSAsense en THOON/FEA is een duidelijk bewijs van onze gezamenlijke missie om hoogwaardige zorg en innovatieve oplossingen te bieden aan de zorgverleners die we bedienen. We kijken ernaar uit om samen te werken aan een gezondere toekomst, waarbij preventie en toegankelijkheid centraal staan.

Blijf op de hoogte van onze gezamenlijke inspanningen en ontdek hoe OSAsense en THOON/FEA samenwerken om de gezondheid en het welzijn te bevorderen.

OSAsense in de spotlight

27/02/2024

Honderdduizenden mensen in Nederland lijden aan het levensgevaarlijke Obstructief Slaapapneu Syndroom (OSA) - Topic Nederland

OSA veilig uitsluiten met de OSAsense om de zorg voor atriumfibrilleren te verbeteren

Wij leveren met OSAsense al meerdere jaren een positieve bijdrage aan de strijd tegen het Obstructief Slaapapneu Syndroom (OSA), door de diagnostiek te optimaliseren voor patiënten met een verdenking van of risico op OSA. Toch zien wij dat er nog veel winst te behalen is om dit op een effectievere en efficiëntere wijze aan te bieden. Een voorbeeld hiervan is het nauwkeurig uitsluiten van OSA bij patiënten met atriumfibrilleren.

Lees meer over deze ontwikkeling in het artikel dat vandaag is uitgebracht in Trouw als onderdeel van de campagne "Innovatief Nederland" in samenwerking met Topic media waarin onze collega Tom Hueting wordt geïnterviewd over de OSAsense toepassing:

https://topicnederland.nl/gezondheid/honderdduizenden-mensen-in-nederland-lijden-aan-het-levensgevaarlijke-obstructief-slaapapneu-syndroom-osa/

Benieuwd naar meer informatie over (het gebruik van) de OSAsense? Bezoek onze website of neem direct contact met ons op via ons contact formulier.

21/12/2023

Zorgpad OSAS: Handleiding aangepast - GHC

Met het zorgpad OSAS kan je als huisarts uitsluiten dat een patiënt OSAS (slaapapneu) heeft. Dit gebeurt met een pulsoximetrie-meting met het OSAsense-horloge. De patiënt doet zelf deze nachtelijke meting in de thuissituatie. Daarnaast vult de patiënt online een vragenlijst in. Diagnostiek via OSAsense is patiëntvriendelijk, snel, laagdrempelig en relatief goedkoop en alleen bedoeld voor uitsluit-diagnostiek. Het zorgpad OSAS is geen screening: voor het aantonen van OSAS blijft verwijzing naar een slaapcentrum noodzakelijk.

Lees hier nog meer over OSAsense in het uitgebreide artikel geschreven door GHC Groningen.

14/01/2023

OSAsense praktijkvoorbeeld - Federatie Medisch Specialisten

OSAsense is een innovatieve methode om patiënten snel, laagdrempelig en kosteneffectief te screenen op obstructief slaapapneu (OSA), met als doel patiënten gerichter door te verwijzen. Onbehandelde OSA kan ernstige gezondheidsschade veroorzaken. De traditionele verwijzing naar gespecialiseerde slaapcentra is arbeidsintensief en kostbaar, met een aanzienlijk percentage van foutieve verwijzingen. OSAsense voorziet (huis)artsen van een screeningstool die het aantal onnodige verwijzingen met ongeveer 70% vermindert door patiënten betrouwbaar te identificeren. De innovatie heeft geleid tot snellere diagnoses, betere benutting van slaapcentra, afnemende wachtlijsten en aanzienlijke kostenbesparingen.

De ontwikkeling van OSAsense begon met het identificeren van cruciale parameters voor het vaststellen van ademstops tijdens de slaap. Het resulteerde in een gevalideerde saturatiemeter die continu zuurstofgehalte meet. OSAsense heeft al meer dan 15.000 patiënten gescreend sinds 2015, met ruim 400 betrokken huisartsen en samenwerkingen met zorgverzekeraars. De innovatie heeft geleid tot publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en brede acceptatie in de zorg.

Internist-allergoloog/immunoloog Rick G. Pleijhuis benadrukt de persoonlijke ontwikkeling die het project hem heeft geboden, van organisatievaardigheden tot samenwerking en leiderschap. Het project heeft zijn opleiding als medisch specialist verbreed en blijft profijt opleveren.

De volgende stappen omvatten het breder inzetten van OSAsense in de eerstelijnszorg en het verkennen van toepassingen voor andere aandoeningen. Betrokken stakeholders zijn onder andere zorgverzekeraars, huisartsenpraktijken, hogescholen en medische centra.

Lees hier nog meer over OSAsense in het uitgebreide artikel geschreven door Federatie Medisch Specialisten.

30/03/2021

Inzet OSAsense - Huisartsencentrum Dokkum

Huisartsencentrum Dokkum biedt nu diagnostiek voor Obstructief Slaapapneu Syndroom (OSAS) aan met behulp van OSAsense. Deze dienst omvat een gevalideerde online vragenlijst en een nachtelijke saturatiemeting met een speciale horlogevormige saturatiemeter.

Het OSAsense-algoritme detecteert slaapapneu met hoge gevoeligheid (~100%) en specificiteit (>70%). Door OSAsense te gebruiken voordat patiënten naar een slaapcentrum worden verwezen, kunnen onnodige en dure onderzoeken bij patiënten met een laag risico worden vermeden, terwijl patiënten met een aanzienlijk risico snel en effectief kunnen worden doorverwezen voor diagnose en behandeling. Als u symptomen ervaart zoals snurken met ademstops, is het raadzaam een afspraak te maken met uw huisarts.

Lees hier meer over OSAsense in het artikel geschreven door het Huisartsencentrum Dokkum.

01/06/2020

Zorgpad OSAS met OSAsense - Dokter Drenthe

Met het zorgpad OSAS kun je eenvoudig uitsluiten dat een patiënt OSAS (slaapapneu) heeft. Dit gebeurt met een pulsoximetrie-meting met het zogenaamde OSAsense-horloge. De patiënt doet zelf een nachtelijke meting in de thuissituatie. Daarnaast vult hij of zij online een vragenlijst in. Voor deelname aan dit zorgpad krijg je een vergoeding.

Lees hier nog meer over OSAsense in het artikel geschreven door Dokter Drenthe.

16/05/2020

Inzet OSAsense - Huisartsenpraktijk D.J. van den Berg

OSAsense biedt een eenvoudige screening voor slaapapneu, waarbij patiënten thuis een online vragenlijst invullen en een nacht slapen met de OSAsense S18 saturatiemeter, die ademstops detecteert door het zuurstofgehalte in het bloed te meten. De gemeten gegevens worden geanalyseerd en teruggekoppeld aan de huisarts, die indien nodig doorverwijst naar een slaapcentrum. Klachten zoals vermoeidheid, snurken en concentratieproblemen kunnen wijzen op slaapapneu, waarvan de risicofactoren variëren van overgewicht tot slaaphouding. De OSAsense screening is kosteloos bij de huisarts en wordt vergoed door zorgverzekeraars, zonder eigen risico. Wetenschappelijk onderzoek bevestigt de veiligheid en effectiviteit van de OSAsense-methode.

Lees hier nog meer over OSAsense in het artikel geschreven door Huisartsenpraktijk D.J. van den Berg.

10/03/2020

Smartwatch geeft huisartsen grip op apneu - RTV Noord

Huisartsen in Groningen maken veelvuldig gebruik van OSAsense, een apparaat dat apneu kan uitsluiten. Dit innovatieve hulpmiddel, bedacht door artsen in Groningen en verder ontwikkeld door de Universiteit Twente en het Medisch Spectrum Twente, fungeert als een smartwatch die patiënten tijdens hun slaap dragen. Apneu, waarbij de ademhaling tijdens de slaap stokt, kan leiden tot zuurstofdips en een verhoogde hartslag. OSAsense detecteert deze dips via een pleister op de vinger die het zuurstofgehalte in het bloed en de hartslag meet.

Voorheen werden patiënten met vermoedelijke slaapapneu direct doorverwezen naar het ziekenhuis voor uitgebreide slaaponderzoeken met sensoren en elektroden. OSAsense biedt huisartsen een effectief vooronderzoek, waardoor onnodige doorverwijzingen met dertig procent zijn verminderd, volgens huisarts en mede-bedenker Tjitte Verbeek. Het horloge kan met zekerheid apneu uitsluiten, waardoor onnodige wachtlijsten voor slaapcentra worden verminderd.

Patiënten zoals Erik Vos ervaren de voordelen van OSAsense, waarbij het horloge na een nacht slapen met zekerheid kan bepalen of verdere apneu-onderzoeken nodig zijn. Dit efficiënte vooronderzoek heeft meer dan 120 huisartspraktijken in Groningen en ook in Twente overtuigd om OSAsense te integreren, en verdere uitbreiding naar Friesland en Drenthe staat op de planning. De toepassing valt binnen de basisvergoeding van zorgverzekeringen, wat patiënten geen extra kosten oplevert. OSAsense biedt niet alleen gemak en efficiëntie voor huisartsen, maar ook geruststelling en snellere diagnosemogelijkheden voor patiënten met slaapgerelateerde klachten.

Lees hier nog meer over OSAsense in het uitgebreide artikel geschreven door RTV Noord.

25/11/2019

Slaapapneupatiënten sneller behandeld dankzij OSAsense - Universiteit Twente

OSAsense, ontwikkeld door studenten Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente in samenwerking met het Medisch Spectrum Twente (MST), is een baanbrekende tool die een versnelde, vereenvoudigde diagnose van slaapapneu mogelijk maakt. De innovatie bestaat uit een saturatiemeter, een horlogeachtig apparaat voor dataopslag en een digitale vragenlijst, waarmee patiënten zelf thuis een slaaponderzoek kunnen uitvoeren. Michel Eijsvogel, longarts bij het MST, benadrukt dat OSAsense het aantal onnodige doorverwijzingen naar specialisten met dertig procent heeft verminderd.

Slaapapneu treft zes à tien procent van volwassenen, waarbij de ademhaling tijdens de slaap regelmatig stokt. Voorheen werden patiënten vaak doorverwezen naar specialisten zonder een gedegen onderzoeksmogelijkheid bij de huisarts. OSAsense heeft dit proces geoptimaliseerd door patiënten een saturatiemeter en een horloge mee naar huis te geven voor een nachtelijk onderzoek. De saturatiemeter meet het aantal ademstops per uur, waarbij het zuurstofgehalte in het bloed daalt tijdens deze stops. Gecombineerd met een digitale vragenlijst verschaft OSAsense de huisarts voldoende gegevens voor een betrouwbare screening op slaapapneu.

Wat OSAsense onderscheidt, is niet alleen de verbeterde doorverwijzing naar specialisten, maar ook de mogelijkheid voor huisartsen om zelf behandelingen te starten bij lichte gevallen of laag risico op slaapapneu. Adviezen over levensstijlveranderingen, zoals gewichtsverlies, kunnen nu direct worden gegeven, waardoor onnodige doorverwijzingen worden voorkomen.

De samenwerking tussen de Universiteit Twente en het MST heeft niet alleen geleid tot deze zorginnovatie, maar heeft ook geresulteerd in de oprichting van een eigen bedrijf door de betrokken studenten. Michel Eijsvogel is positief over de toekomst van OSAsense en gelooft dat de inzet van deze studenten het wereldwijde succes van deze tool zal bevorderen. OSAsense, met twee jaar op de markt en een groeiende bekendheid, is niet alleen een efficiënte oplossing voor slaapapneu, maar een veelbelovende stap in de richting van patiëntgerichte zorginnovaties wereldwijd.

Lees hier nog meer over OSAsense in het uitgebreide artikel geschreven door Universiteit Twente.

27/06/2019

OSAS-screening in de eerste lijn

In 2017 kregen ruim 100.000 patiënten een verwijzing vanwege het slaapapneusyndroom (OSAS), maar eenderde van hen bleek uiteindelijk geen OSAS te hebben. Tegelijkertijd loopt het merendeel van de OSAS-patiënten nog ongediagnosticeerd rond. Er is dus behoefte aan een betere voorselectie van patiënten. Nederlands onderzoek laat zien dat OSAS eenvoudig, veilig en laagdrempelig in de huisartsenpraktijk kan worden uitgesloten met een vragenlijst en nachtelijke zuurstofmeting.

Lees hier nog meer over OSAsense in het artikel geschreven door Huisarts en Wetenschap.

11/06/2019

Door een OSAsense meting kan Pascal weer normaal leven - Tubantia

ALMELO/HAAKSBERGEN - De meetmethode van OSAsense uit Haaksbergen om laagdrempelig slaapapneu te meten, is afgelopen jaar veel meer door huisartsen gebruikt, dan vooraf verwacht. Twentebreed zijn 1674 mensen via de innovatieve methode op slaapapneu gescreend.

11/06/2019

Slaapproblemen ontdekken door slimme vingerhoed

De OSAsense-screeningstool, ontworpen om slaapapneu snel en eenvoudig te identificeren door het meten van het zuurstofgehalte tijdens de slaap, heeft opmerkelijk succes geboekt in de regio Twente. Na een recente evaluatie onder huisartsen blijkt dat 180 huisartsen, aanzienlijk meer dan verwacht, de tool actief inzetten. Het eerste jaar heeft 1.674 patiënten gescreend, meer dan het dubbele van de oorspronkelijk geschatte 800.

Het polshorloge, uitgerust met een vingersensor, maakt een laagdrempelige screening mogelijk, waarbij asymptomatische klachten ook worden herkend. De resultaten tonen niet alleen het gemak voor patiënten aan, maar illustreren ook de kostenefficiëntie doordat slechts 67% van de gescreende patiënten uiteindelijk wordt doorverwezen naar ziekenhuizen.

Patiënten, zoals de heer Damveld uit Almelo, prijzen OSAsense voor zijn vermogen om snel vermoedens van slaapapneu vast te stellen. De innovatie, ontstaan uit samenwerking tussen zorggroepen, zorgverzekeraar Menzis, het Medisch Spectrum Twente (MST) en de lokale start-up DiagnOSAS, breidt zich nu uit naar de regio's Zwolle en Groningen, waarmee het succes zich verder verspreidt.

Lees hier nog meer over OSAsense in het uitgebreide artikel geschreven door Menzis.

06/06/2019

OSAsense is succesvoller dan verwacht - RTV Oost

Een Twentse uitvinding, het OSAsense-horloge, dat snel en eenvoudig slaapapneu kan uitsluiten of aangeven, blijkt boven verwachting succesvol. Het horloge meet het zuurstofgehalte tijdens de slaap en is door 180 huisartsen gebruikt bij 1.674 patiënten, het dubbele van het verwachte aantal. Het horloge biedt een snelle screening, waardoor het intensieve traject van een ziekenhuisonderzoek voor velen wordt vermeden. Na een jaar is slechts 67% van de patiënten doorverwezen, wat zowel het gemak voor de patiënt als kostenbesparing aantoont. Het succes in Twente heeft geleid tot het gebruik van de tool in andere regio's zoals Zwolle en Groningen.

Lees hier nog meer over OSAsense in het uitgebreide artikel geschreven door RTV Oost.

01/10/2018

Nieuwe screeningsmethode voor slaapapneu - De eerstelijns

OSAsense is een toegankelijk screeningsinstrument voor het detecteren van het obstructief slaapapneu syndroom (OSAS) in huisartsenpraktijken, waarmee patiënten snel kunnen worden gescreend en onnodige verwijzingen naar slaapcentra met ongeveer tachtig procent worden verminderd.

Het instrument omvat een online vragenlijst en een nachtelijke saturatiemeting met een horlogevormige saturatiemeter. Het algoritme heeft een hoge sensitiviteit (~100%) en specificiteit (>70%). Het biedt huisartsen een snelle, patiëntvriendelijke en kostenefficiënte manier om slaapapneu uit te sluiten, wat leidt tot betere verwijzingen en aanzienlijke kostenbesparingen.

Huisartsen ervaren het als een waardevol hulpmiddel om gerichter te verwijzen en patiënten sneller duidelijkheid te bieden, terwijl het de belasting voor huisartsen minimaal houdt. De implementatiepilot, gestart op 1 mei, heeft al deelname van honderddertig Twentse huisartsen en wordt gezien als een succesvolle stap naar bredere inzet van OSAsense.

Lees hier nog meer over OSAsense in het uitgebreide artikel geschreven door eerstelijns.

31/08/2018

OSAsense meet in één nacht de kans op slaapapneu - RTV Oost

Een Haaksbergse uitvinding betreft een horloge dat het zuurstofgehalte tijdens de slaap meet om slaapapneu te herkennen. Huisarts Kasper Veldhuis legt uit dat het horloge in één nacht kan aangeven of er een kans is op slaapapneu. Het herkennen van slaapapneu is moeilijk vanwege vage klachten, maar het horloge, dat gedurende 6 à 8 uur slaap meet met een pleister op de vinger, biedt snel resultaat. Hoewel het horloge geen definitieve diagnose stelt, vergemakkelijkt het de doorverwijzing naar het ziekenhuis of uitsluiting van slaapapneu, wat zowel tijd als kosten bespaart voor de patiënt, zorgverlener en verzekeraar, aldus internist Rick Pleijhuis.

Lees hier nog meer over OSAsense in het uitgebreide artikel geschreven door RTV Oost.

30/08/2018

Twentse methode moet patiënt met slaapapneu helpen - Tubantia

De OSAsense is een laagdrempelige methode voor het detecteren van slaapapneu, ontwikkeld in Twente. Het bestaat uit een horloge en een wegwerpsensor die het zuurstofniveau meet. Huisartsen, waaronder Kasper Veldhuis, gebruiken het om sneller en goedkoper slaapapneuscreening uit te voeren.

Het horloge wordt aan de patiënt gegeven, die 's nachts met de sensor slaapt. Na teruggave van het horloge krijgt de huisarts een uitgebreide analyse, waarmee snel kan worden vastgesteld of er een ernstig vermoeden is van slaapapneu. Dit voorkomt onnodige wachttijden en kosten bij verwijzing naar een slaapcentrum.

Slaapapneu kan effectief worden behandeld met oplossingen zoals mondbeugels of mondkapjes, waardoor het energieniveau van de patiënt verbetert. De OSAsense-methode breidt zich uit en wordt gepresenteerd op internationale conferenties, zoals de komende conferentie in Engeland waar Veldhuis zijn ervaringen zal delen met duizend Engelse huisartsen.

Lees hier nog meer over de inzet van OSAsense in het artikel geschreven door de Tubantia.

Wetenschappelijke artikelen