Nieuwe screeningsmethode voor slaapapneu - De eerstelijns

OSAsense is een toegankelijk screeningsinstrument voor het detecteren van het obstructief slaapapneu syndroom (OSAS) in huisartsenpraktijken, waarmee patiënten snel kunnen worden gescreend en onnodige verwijzingen naar slaapcentra met ongeveer tachtig procent worden verminderd.

Het instrument omvat een online vragenlijst en een nachtelijke saturatiemeting met een horlogevormige saturatiemeter. Het algoritme heeft een hoge sensitiviteit (~100%) en specificiteit (>70%). Het biedt huisartsen een snelle, patiëntvriendelijke en kostenefficiënte manier om slaapapneu uit te sluiten, wat leidt tot betere verwijzingen en aanzienlijke kostenbesparingen.

Huisartsen ervaren het als een waardevol hulpmiddel om gerichter te verwijzen en patiënten sneller duidelijkheid te bieden, terwijl het de belasting voor huisartsen minimaal houdt. De implementatiepilot, gestart op 1 mei, heeft al deelname van honderddertig Twentse huisartsen en wordt gezien als een succesvolle stap naar bredere inzet van OSAsense.

Lees hier nog meer over OSAsense in het uitgebreide artikel geschreven door eerstelijns.