OSAS-screening in de eerste lijn

In 2017 kregen ruim 100.000 patiënten een verwijzing vanwege het slaapapneusyndroom (OSAS), maar eenderde van hen bleek uiteindelijk geen OSAS te hebben. Tegelijkertijd loopt het merendeel van de OSAS-patiënten nog ongediagnosticeerd rond. Er is dus behoefte aan een betere voorselectie van patiënten. Nederlands onderzoek laat zien dat OSAS eenvoudig, veilig en laagdrempelig in de huisartsenpraktijk kan worden uitgesloten met een vragenlijst en nachtelijke zuurstofmeting.

Lees hier nog meer over OSAsense in het artikel geschreven door Huisarts en Wetenschap.