OSAsense continu monitoring

Gebruik van hoog-resolutie pulse-oximetrie om klinische achteruitgang tijdens sepsis tijdig te detecteren

Sinds kort is de sepsisonderzoeksgroep in Groningen bezig met een onderzoek om te testen of tekenen van klinische achteruitgang bij patiënten met een (ernstige) infectie sneller gesignaleerd zouden kunnen worden door middel van een ‘wearable’. Het idee is gebaseerd op het huidige lopende onderzoek onder leiding van Jan ter Maaten, getiteld “SepsiVit”. In dit onderzoek worden vitale parameters continu gemeten. Door het beloop van vitale parameters te analyseren, in plaats van te kijken naar puntmetingen, kan een verslechterende klinische conditie eerder gedetecteerd worden (Quinten, Scand J Trauma Resusc Emerg Med, 2018).

Een nadeel van het continu meten van vitale parameters is echter dat het de mobiliteit van de patiënt beperkt, doordat deze 24 uur per dag verbonden is met een bed-side monitor. In het huidige onderzoek test men of de “OSAsense S18”, een horloge ontwikkeld voor ambulante diagnostiek van slaapapneu door middel van hoog-resolutie (50Hz) continue pulse-oximetrie in de eerste-lijn, deze functie van de monitor over zou kunnen nemen.

In samenwerking met de opleiding Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente wordt de ruwe data verkregen middels het horloge geanalyseerd met als doel een algoritme te ontwikkelen wat in staat is een verslechterende klinische conditie vroegtijdig te detecteren. Het onderzoeksteam, wat verder bestaat uit Tycho Olgers, Jack Ligtenberg, Vincent Quinten en Hjalmar Bouma in samenwerking met DiagnOSAS B.V., heeft als doel een draagbaar apparaat te ontwikkelen om vroegtijdig klinische achteruitgang te detecteren bij patiënten met een (ernstige) infectie. Bevindingen van dit onderzoek zijn mogelijk ook relevant voor klinische patiënten zonder infecties, of voor patiënten die, al dan niet met ziekenhuiszorg, naar huis ontslagen worden en waarbij extra monitoring gewenst is.

https://www.acuteinternisten.nl/osasense-continu-monitoring/