OSAsense praktijkvoorbeeld - Federatie Medisch Specialisten

OSAsense is een innovatieve methode om patiënten snel, laagdrempelig en kosteneffectief te screenen op obstructief slaapapneu (OSA), met als doel patiënten gerichter door te verwijzen. Onbehandelde OSA kan ernstige gezondheidsschade veroorzaken. De traditionele verwijzing naar gespecialiseerde slaapcentra is arbeidsintensief en kostbaar, met een aanzienlijk percentage van foutieve verwijzingen. OSAsense voorziet (huis)artsen van een screeningstool die het aantal onnodige verwijzingen met ongeveer 70% vermindert door patiënten betrouwbaar te identificeren. De innovatie heeft geleid tot snellere diagnoses, betere benutting van slaapcentra, afnemende wachtlijsten en aanzienlijke kostenbesparingen.

De ontwikkeling van OSAsense begon met het identificeren van cruciale parameters voor het vaststellen van ademstops tijdens de slaap. Het resulteerde in een gevalideerde saturatiemeter die continu zuurstofgehalte meet. OSAsense heeft al meer dan 15.000 patiënten gescreend sinds 2015, met ruim 400 betrokken huisartsen en samenwerkingen met zorgverzekeraars. De innovatie heeft geleid tot publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en brede acceptatie in de zorg.

Internist-allergoloog/immunoloog Rick G. Pleijhuis benadrukt de persoonlijke ontwikkeling die het project hem heeft geboden, van organisatievaardigheden tot samenwerking en leiderschap. Het project heeft zijn opleiding als medisch specialist verbreed en blijft profijt opleveren.

De volgende stappen omvatten het breder inzetten van OSAsense in de eerstelijnszorg en het verkennen van toepassingen voor andere aandoeningen. Betrokken stakeholders zijn onder andere zorgverzekeraars, huisartsenpraktijken, hogescholen en medische centra.

Lees hier nog meer over OSAsense in het uitgebreide artikel geschreven door Federatie Medisch Specialisten.