Zoektocht naar verbeterde screening op obstructief slaapapneu bij atriumfibrilleren

Dit onderzoek richt zich op het verbeteren van de screening op obstructief slaapapneu (OSA) bij atriumfibrilleren (AF), vanwege het onder gediagnosticeerde karakter van OSA ondanks sterke associaties. AF is de meest voorkomende hartritmestoornis wereldwijd en veroorzaakt ernstige complicaties. Het doel is een innovatieve methode te vinden voor effectievere OSA-identificatie bij AF-patiënten.

In Nederland waren er in 2019 362.700 mensen met AF, met jaarlijkse toenames. Effectieve AF-behandeling vereist identificatie van risicofactoren, waaronder OSA. Onbehandeld OSA voorspelt het falen van AF-behandeling.

De huidige OSA-screeningsmethoden, zoals vragenlijsten, blijken ontoereikend volgens een probleemanalyse. Een literatuurstudie en interviews met experts tonen de OSAsense, een pulsoximetrie-methode, aan als veelbelovende innovatie. Een implementatiepilot toonde de kosteneffectiviteit en patiëntvriendelijkheid van OSAsense, met minder onnodige verwijzingen naar slaappoli's.

Experts en patiënten beschouwen OSAsense als de beste innovatie voor OSA-screening bij AF-patiënten. Verdere implementatie wordt ondersteund, met benadrukking van geïntegreerde follow-up en coördinatie door verpleegkundig specialisten op poliklinieken voor AF en slaapstoornissen. OSAsense biedt een veilige, kosteneffectieve en patiëntvriendelijke aanpak, met mogelijkheden voor nationale uitbreiding naar andere zorgpaden en AF-poli's.

Klik hier voor het hele artikel